Få hjälp med Apostille i Stockholm

Nu finns det möjlighet att få bra hjälp med Apostille i Stockholm. Besök apostille Stockholm om du vill veta mer. Apostille är en slags auktoriserad stämpel som visar att en signatur i ett dokument är äkta. Auktoriseringen är giltig i de länder som valt att skriva under Haagkonventionen. Det finns en förteckning som visar vilka länder som har valt att ansluta sig till Apostillekonventionen på Haag-konventionens hemsida. Om du behöver hjälp med dokument som ska apostilleras kan du nu enkelt göra det i Stockholm. Att få ett dokument apostilliserat kan ta upp till fem dagar. Dokument som behöver apostilleras är exempelvis fullmakter, handlingar från banker och handlingar utfärdade av privatpersoner.

Inom EU finns det några undantag för legalisering och apostille. Det är endast officiella handlingar utfärdade av offentliga myndigheter som är undantagna. I vissa fall även bestyrkta kopior. På Regeringskansliets hemsida kan du ta del om mer information kring undantag.