När solen skiner i Stockholm

Visst är det skönt när solen skiner över vår huvudstad. När man tänker på sol kanske de flesta associerar till sommar, men solen skiner ju andra delar av året också även om det inte är lika mycket. Men ganska många timmar blir det ändå och därför är det allt fler som väljer att installera solceller på både små och stora hus eller byggnader.

Förnybar energi

Att använda solstrålarna och omvandla dem till energi har blivit allt vanligare. Det finns investeringsstöd för den som installerar solceller och kunskapen om tekniken ökar hela tiden. I Sverige finns en överenskommelse sedan 2016 om ett mål att elproduktionen i landet ska vara 100 % förnybar till 2040. Solenergi är en viktig del av detta. Själva installationen kostar förstås en del men det är svårt att ge ett bestämt svar på solceller och deras pris eftersom förutsättningarna varierar så mycket. Det finns också olika typer av solcellspaneler att välja mellan. Det är vanligt att bygglov krävs och på vissa håll landet ställs krav på vilken sorts paneler som får användas.

Förutsättningar för effektiv solenergi

Ett första steg är att undersöka förutsättningarna. Priset på solceller kan variera men det kan också effekten. Hur ser det tänkta taket ut, vilken lutning, vilka vädersträck och hur mycket solstrålning kan tänkas nån eventuella paneler? Taket måste dessutom vara stabilt nog att hålla för solceller så ett samtal med försäkringsbolaget kan vara lämpligt innan man går vidare med planerna.

Kostnad eller investering

Visst kostar det att skaffa solceller, men samtidigt är också priset inte bara en kostnad utan även en investering och framtida energikostnader kommer sannolikt att bli betydligt lägre vilket gör att kostnaden på sikt blir väldigt liten. Har du börjat fundera på att installera solceller går det att hitta svar på många av de vanligaste frågorna på nätet.